piątek, 26 grudnia 2014

I really love my job :) Naprawdę kocham moją pracę :)

A busy day in our studio!

Pracowity dzień w naszej pracowni!

It was very hardworking day in our studio!
I never suppose that all these things which now are in the studio could fit in my flat!!! SHOCK!!!
Finaly I'm really happy that I have opportunities to pull out single things and finish them one after another. So, you can see a result of my Wednesday's job below...I'm really happy:)

Would be very, very nice to read any...even really small comment from you, dear visitor of my blog ;) because I see behind the "scene" that so many of you visit my blog...admittedly I have many happy customers...but...you know - every blogger wait for comment:) 
And of course feel free to visit my studio during my work there:))))

The Decuberry studio 
142/146 Crownpoint Road G40 2AE Glasgow

***


To był bardzo pracowity dzień w naszej pracowni!
Nigdy nie przypuszczałam, że wszystkie te rzeczy, które teraz tam są mogły zmieścić się w moim mieszkaniu !!! SZOK !!!
Wreszcie jestem naprawdę szczęśliwa, że mam możliwość wyciągnąć pojedyncze rzeczy i zakończyć je jedną po drugiej. Tak więc, poniżej, możecie zobaczyć wynik mojej pracy środowej - zapraszam... Jestem bardzo zadowolona :)

Byłoby bardzo, bardzo miło przeczytać jakiś, malutki nawet komentarz od Ciebie, drogi gościu odwiedzający mojego bloga;) ponieważ widzę zza "sceny", że wielu/le z Was odwiedza mnie tutaj ... wprawdzie mam wielu zadowolonych klientów, ale, no wiecie - każdy bloger czeka na komentarz :) 
I oczywiście - zapraszam do odwiedzenia mojej pracowni podczas mojej pracy tam :))))

A rustic, big but not too heavy coffee table, painted with Autentico chalk paint.
Excellent protected by few layers of wax
  and finally aged with a dark wax.
***
Rustykalny, duży ale nie za ciężki stolik kawowy pomalowany kredowymi farbami Autentico. Doskonale zabezpieczony kilkoma warstwami wosku. 

I really love a shape of these legs. Naprawdę uwielbiam kształt tych nóg.

Details... Szczegóły...

And more details;) I więcej szczegółów;)


And really, really close... I naprawdę, naprawdę blisko...

Even closer... Jeszcze bliżej...


And here:) I tutaj:)


And, how do you like a result of finish? Please leave a comment below;)
***
I jak Wam się podoba efekt wykończenia? Pozostaw, proszę, komentarz poniżej;)


And here you can see other kind of coffee table - a different smaller size, round or rather irregular nice shape of the top and a different colour but as previously - beautiful shape of legs!!!
***
A tu możesz zobaczyć inny rodzaj stolika - mniejszy rozmiar, okrągły...czy raczej nieregularny, ładny kształt blatu ale tak, jak poprzednio - piękny kształt nóg!!! 

I think that a colour of the table is closer of the truth on this picture - it was very sunny that day. The sun has little changed a shade of the table on the previous picture - it is a light blue colour, distressed and aged.
***
Myślę, że kolor stolika jest bliższy prawdy n tym zdjęciu - było bardzo słonecznie tamtego dnia i słońce zmieniło trochę odcień na poprzednim zdjęciu - to jest błękit, który został przetarty i postarzony

I love pictures of details up close and you?
***
Uwielbiam zdjęcia detali z tak bliska, a Wy?

The finish everywhere:) Wykończenie wszędzie:)


I hope that liked my things... Everything will be available in decuberry.co.uk shop in next few days - check new arrivals there:) And don't forget to leave a comment plese.
See you next time, Berry from Decuberry
***
Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje rzeczy. Wszystko będzie dostępne w decuberry.co.uk w ciągu kilku dni - sprawdzajcie tam nowości:) I nie zapomnijcie zostawić komentarza.
Do zobaczenia następnym razem, Jagoda z Decuberry