niedziela, 7 grudnia 2014

Hello again!!! Witam ponownie!!!

Hello again!!! 

Welcome to everyone who still remember my blog and things about my work :)

This time in completely new surroundings...

I'm very glad that I can inform you about my new work place - my first, new, true studio. I'll show you few pictures from that place and I would like to invite you to visit me there. We will be meeting there to learn on my decoupage and paper wicker workshops. 
Many people was asking me about new terms of handicraft workshops because as you can remember, I've made a few meetings of handicraft in my house. 
So, if you don't care about my language skills hehe (anyways, it may to be very funny experience), feel free to take a part in my workshops.  We usually can learn more through watching than through speaking on workshops. An information about new terms I'll add soon here (on my blog).
Now you can see my studio below!


142/146 Crownpoint Road G40 2AE Glasgow


***

Witam ponownie!!!

Witam wszystkich, którzy ciągle pamiętają o moim blogu i o mojej pracy :)

Tym razem w zupełnie nowym otoczeniu...

Bardzo się cieszę, że mogę Was poinformować o moim nowym miejscu pracy - mojej pierwszej, nowej, prawdziwej pracowni. Pokaże Wam tutaj kilka zdjęć stamtąd i chciałabym zaprosić Was do odwiedzenia mnie w tym nowym miejscu. 
Wiele osób pytało mnie o nowe terminy warsztatów rękodzieła ponieważ, jak pamiętacie, robiłam już kilka takich spotkań jeszcze u siebie w domu.
Tak więc, jeśli nie dbasz o moje umiejętności językowe hehe (swoją drogą może to być bardzo zabawne doświadczenie), nie wahaj się wziąć udział w warsztatach, które będą organizowane. Informacje o nowych terminach dodam tutaj wkrótce.
A teraz możesz zobaczyć moją pracownię poniżej! 
An old factory - very climatic space for various artists - we will be there among other talented people: photographers, painters, architects, people of modern art and many others - it may to be very interesting ;)
Stara fabryka - bardzo klimatyczne miejsce dla różnych artystów - będziemy tam wśród innych utalentowanych ludzi: fotografów, malarzy, architektów, ludzi sztuki współczesnej i wielu innych - to może być bardzo ciekawe :)
And beside the window will be the best place for handicraft workshops!
A przy oknie będzie najlepsze miejsce na warsztaty!


And during our moving...And here after a big cleanup :)
A tu już po wielkich porządkach :) I hope that you like it and that you will be enjoy of this place as much as I am. 
See you soon, Jagoda from Decuberry

Mam nadzieję, że podoba Ci się to miejsce i że będziesz się nim cieszyć tak bardzo jak ja.
Do zobaczenia wkrótce, Jagoda z Decuberry